Sjukskrivning: En guide genom processen

01 juni 2024 Maja Lindberg

editorial

Sjukskrivning är ett begrepp som berör många svenskar varje år. Det innebär att en person av medicinska skäl inte kan utföra sitt arbete under en viss period. Orsakerna kan variera från fysiska skador till psykiska tillstånd. Trots att det är en relativt vanlig företeelse kantas vägen till och genom sjukskrivningen av frågor och osäkerheter. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om sjukskrivningar, från hur man går tillväga till vad som krävs för att erhålla sjukpenning.

Vad menas med sjukskrivning?

Sjukskrivning innebär att en person på grund av sjukdom eller skada tillfälligt befrias från sin arbetsplikt. Under sjukskrivningsperioden har den anställde rätt att få sjukpenning, vilket är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan för att kompensera för förlorad arbetsinkomst. Sjukskrivningen kan vara delvis om arbetstagaren kan arbeta till viss del eller hel om personen inte är förmögen att arbeta alls.

sjukskrivning

När och hur ansöker man om sjukskrivning?

Processen för att ansöka om sjukskrivning börjar med att man uppsöker en läkare som kan intyga att man av medicinska skäl inte kan arbeta. Detta intyg, ett sjukintyg, är grunden för sjukskrivningen och skickas ofta elektroniskt direkt till Försäkringskassan. De första dagarna av sjukdomen, kallade karensdagar, får man ofta ingen ersättning för, beroende på hur ens anställningsavtal ser ut. Efter karensdagen krävs det ett läkarintyg för att man ska kunna få sjukpenning. Det är viktigt att ansöka om sjukpenning i tid hos Försäkringskassan för att säkerställa att man får sin ersättning.

Vilken ersättning kan man få?

Under sjukskrivningen ersätter sjukpenningen en del av den inkomst man förlorar på grund av att man inte kan arbeta. Storleken på denna ersättning beror på en rad olika faktorer, såsom tidigare inkomst, anställningsgrad och hur länge man varit sjuk. Vanligtvis ersätter sjukpenningen cirka 80% av din vanliga inkomst upp till ett takbelopp. Det är viktigt att komma ihåg att det finns en maxgräns för hur länge man kan få sjukpenning. Om en sjukskrivning varar längre kan det bli aktuellt med omprövning av arbetsförmågan och rekommendationer om rehabilitering, eller i långa fall omställning till annan verksamhet.

Återgång till arbete

Ett centralt mål med sjukskrivningsprocessen är att den anställde så småningom ska kunna återgå till arbetet, antingen till sin ursprungliga eller en anpassad tjänst. För att underlätta övergången tillbaka till arbetslivet kan rehabilitering erbjudas, vilket kan inkludera fysisk terapi, psykologiskt stöd eller omplacering inom företaget. En återgång i arbete bör ske gradvis och i samråd med arbetsgivaren, läkaren och Försäkringskassan för att säkerställa en hållbar återgång till arbetet. Kommunikationen mellan den anställde och arbetsgivaren är avgörande under hela sjukskrivningsperioden. Det hjälper både arbetsgivaren att förstå situationen och den anställde att känna sig delaktig och stöttad.

Fler nyheter